Entradas

El consultor de carreras profesionales

La necesidad del consultor  de carreras profesionales

Si bien la mayoría de personas a menudo suelen hacer un chequeo de salud para tener conciencia de cómo están y si conviene hacer algún ”reajuste”, también son muchas las personas que hacen de vez en cuando una revisión de su empleabilidad, su eventual reubicación en el mercado de trabajo, su valor profesional, etc.

Este proceso de pensamiento se puede hacer de manera intuitiva con lo que el índice de auto satisfacción se verá fácilmente colmado, o se pude hacer un estudio riguroso de los conceptos antes vistos, guiado por un profesional de la asesoría de carreras profesionales. Es decir, del mismo modo que para saber nuestra nivel de salud vamos a un profesional de la  medicina, también en temas de trabajo se debe acudir a un profesional de carreras profesionales.

El consultor de carreras es un profesional independiente que ha ocupado en el pasado puestos de responsabilidad y sabe cómo hacer el “cambio de trabajo científico”, es decir preparar un plan de trabajo que conduce, indefectiblemente, al cambio.

Efectivamente, no es necesario estar en el paro para acudir al consultor de carreras. Muchas personas están empleadas y aparentemente satisfechas pero esperan hacer un cambio profesional a un puesto de trabajo mejor, pero no saben cómo empezar a trazar un plan.

El plan de trabajo de un consultor de carreras es el siguiente:

1.- Comprobación del nivel profesional del cliente. No se puede empezar el proceso basándose en intuiciones o un conocimiento superficial del cliente. Hay que comprobar muchos más aspectos que los que incluye el CV. Para ello se trabajan:

  • pruebas de tipo psicológico[1]-laboral en que se analiza el perfil psicológico,
  • los  “motores motivacionales” (lo que nos empuja a ir a trabajar),
  • la orientación profesional (que corrobora lo ya sospechado o aporta nuevas posibilidades profesionales)
  • test de las competencias transferibles.

De ahí se obtiene un perfil profesional válido que es la base del proceso. Y ya se sabe el nivel profesional del cliente y hacia dónde hay que enfocar la búsqueda.

2.-  Identificación de logros. Los logros son aquellas labores que van más allá de las funciones. Es aquel trabajo que hace que la empresa tenga un retorno pecuniario extra, o inesperado gracias a la idea de un profesional que ve áreas de negocio donde otros no las ven. Hay hasta 15 maneras de identificar los logros y todos tenemos logros. Los logros están basados en las competencias ya analizadas y de ahí sabremos nuestra utilidad (empleablidad) para uno o más empleadores. Es decir, es empezar la casa por el tejado (por tus logros sabré si eres competente y de ahí sabré si me eres útil). Es imprescindible conocer los logros que hemos atesorado en nuestra carrera profesional y tenemos que saber exponerlos de manera fluida.

3.- Confección de CV (que es la información básica en todas las búsqueda de trabajo) nuevo, profesional, con información muy valiosa para el reclutador o empleador. El CV lo puede hacer el cliente con las pautas del consultor o lo prepara el consultor y lo complementa el cliente[2]. Hay varios envíos entre cliente y consultor hasta que se llega al acuerdo del CV final.

4.- Una vez confeccionado el CV, ya se puede enviar, bien sea a reclutadores a los que se les envía para actualizar datos o respondiendo a una oferta que tengan publicada en su página web. Es probable que el consultor de carreras tenga acceso a determinadas bolsas de trabajo que también pueden tener ofertas de trabajo abiertas.

5.- A la vez que se remiten los CV adaptados a las ofertas vistas, es conveniente abrir otro frente: la gestión de la red de contactos, o networking.  El networking supone la segmentación de nuestros contactos, clasificarlos y preparar un mensaje profesional para transmitirles, más allá del “tú ya me conoces, si sabes de algo”. Todos los clientes del consultor aceptan un pacto de aceptar recibir a alguien que les pide ayuda.

6.- La fase final del proceso suelen ser las entrevistas de trabajo, que hay que aprender a superar. Es normal que el consultor tenga un listado de preguntas de entrevista. Muchos de ellos tienen experiencia en selección y saben cómo ayudar al cliente a responder a todo tipo de preguntas de manera satisfactoria.

En todas estas fases el consultor acompaña, aconseja, guía, aporta contactos, identifica trabajos e impide que el cliente se relaje en todo este proceso.

Por todo ello, cuando alguien que sepáis os solicite ayuda en su proceso de cambio, el mejor servicio que le podéis hacer es recomendarle la visita a un consultor o asesor de carreras profesionales, que es quien en realidad le puede ayudar.

 

Guillem Recasens

www.recasens-ros.com

guillem@recasens-ros.com

M.- 659542452

[1] El equipo de Recasens & Ros cuenta con una profesional de la psicología cuyo cometido es la interpretación de los tests.

[2] En Recasens&Ros los CV se preparan por el consultor y los complementa el cliente.

Recasens&Ros

Asesoramos a profesionales y empresas (CAT/CAST)

 

Recasens&Ros

Guillem Recasens

 

 

 

 

 

VERSIÓ CATALANA

«Fem possible el canvi professional»

Recasens & Ros, Generació d’Alternatives Professionals® és un gabinet innovador la missió del qual és donar solució a les incerteses que afecten totes les persones en qualsevol etapa de la seva carrera professional.

 

Recasens & Ros actua des dels punts de vista individual i organitzatiu amb la finalitat d’aconseguir l’alineament d’estratègies entre l’organització i el professional.

 

En el terreny individual, som experts en:

• Transició professional.

• Potenciació de l’ocupabilitat.

• Canvi d’empresa o de sector.

• Orientació professional.

• Creació d’un projecte propi.

 

El nostre objectiu és assegurar l’èxit en el govern de la carrera professional dels nostres clients i extreure el  seu valor  per tal de potenciar la seva ocupabilitat.  És a dir, que no sigui la nostra organització qui decideixi per nosaltres.

Amb més de 13 anys d’experiència,  hem ajudat més de  sis-cents professionals de tota mena i sectors a prendre decisions de manera  objectiva, relacionades amb la seva carrera professional. Des de l’assentament d’idees fi ns a l’autèntica transició professional.

 

La idea predominant és l’alineació correcta d’estratègies de l’organització i la de cada professional perquè siguin coincidents. Quan deixen de ser-ho, cal ser capaç de prendre decisions de manera objectiva i que redundi en el benefici de tots dos.

 

Per tot això, ajudem l’organització en diversos àmbits:

• Outplacement: ajudem a la recol·locació en el mercat d’aquelles persones que han deixat de ser útils a l’organització.

• Identificació i selecció de professionals.

• Cursos de formació en habilitats directives  en l’empresa.

·  Pla d’acompanyament social: en casois d’ERE s’ha de oferir alternatives professionals a les persones acomiadades.

 

Recasens & Ros, ajuda a canviar d’empresa?

 Totalment, encara que sigui de manera indirecta. Ajudem les persones a gestionar les seves carreres professionals i a potenciar la seva ocupabilitat. Si aquest procés suposa activar el canvi, donem supor t i acompanyem l’interessat. Tot plegat redunda en la generació d’alternatives professionals. Això s’aplica al canvi de treball o de sector.

 

Com ho aconsegueix?

Recasens & Ros acumula experiència de tots els seus clients i ha elaborat una metodologia pròpia i genuïna. Aplicada de manera sistemàtica, amb ordre i constància,  genera, sens dubte, alternatives professionals. A més, les noves tecnologies ens permeten accedir a clients sense proximitat geogràfi ca, amb resultats igualment satisfactoris.

 

D’altra banda, els seus socis mantenen una important tasca docent en diverses escoles de negoci, de manera que la seva experiència s’enriqueixen  i s’adapta a la realitat actual amb les aportacions dels components de cada curs. Els nostres cursos són molt valorats per a la nostra tasca de formació en l’empresa en diferents organitzacions.

 

Per tant, és una empresa de selecció?

 No exactament, encara que cada vegada més empreses confien en nosaltres per a efectuar aquest servei. Sense un esforç de reflexió previ sobre el que ens resulta més adequat en l’àmbit laboral,  correm el perill de recalar

en una posició i/o empresa que ens generi insatisfacció. El nostre servei intenta evitar aquesta problemàtica. Un cop hem sabut identificar el nostre valor professional,  és fàcil prendre la decisió que més ens convingui.

 

Què és la recol·locació o outplacement?

En alguns casos, persones que han estat útils per a l’organització durant un temps deixen de ser-ho a causa de situacions sobrevingudes o de manca de competències que esdevenen decisives. L’organització agraeix els serveis prestats fent front als costos de la recol·locació d’aquestes persones. En aquest cas, per tant, l’organització es fa càrrec de les despeses.

 

EL NOSTRE VALOR AFEGIT ÉS AJUDAR LES PERSONES A AGAFAR UN NOU IMPULS EN LA SEVA CARRERA PROFESSIONAL.

FER QUE ES TORNIN A IL·LUSIONAR AMB NOUS REPTES

SERVEI

RESULTATS DES DE GENER DE 2000 – 476 CLIENTS ATESOS (TOTS ELS NIVELL

Recasens & Ros es desentenen de la persona un cop re col·locada?

En absolut. El nostre gabinet està permanentment obert a tots els nostres clients actuals i passats,  de manera que sovint ens convertim en autèntics coadjuvants dels nostre clients per a prendre noves decisions professionals en la seva trajectòria.

 

És molt car?

Ens ajustem a tots els pressupostos. La primera consulta és gratuïta, i a partir d’un nombre determinat de visites, el preu és invariable. L’atenció individualitzada és el nostre element diferenciador: cada persona té un problema i requereix una solució. Atesa la nostra estructura, oferim uns serveis molt competitius i adaptables a tot tipus de persones i pressupostos

 

 

Guillem Recasens

SOCI DIRECTOR

Recasens i Ros

Gran Via Corts catalanes 529, 1r 2a (cant. Urgell)

08011 Barcelona

Tel. +34 93 452 16 14

Tel. directe +34 93 452 16 37

Mòb. +34 659 54 24 52

Info@recasens-ros.com

www.recasens-ros.com

 

 ______________________________________________________________


 

Recasens&Ros

Guillem Recasens

 

VERSION CASTELLANA

«Hacemos posible el cambio profesional »


 
Recasens & Ros, Generación de Alternativas Profesionales ® es un gabinete innovador cuya misión es dar solución a las incertidumbres que afectan a todas las personas en cualquier etapa de su carrera profesional.

Recasens & Ros actúa desde los puntos de vista individual y organizativo con la finalidad de lograr el alineamiento de estrategias entre la organización y el profesional .

En el terreno individual, somos expertos en asesorar a profesionales y empresas:
• Transición profesional.
• Potenciación de la empleabilidad.
• Cambio de empresa o de sector.
• Orientación profesional.
• Creación de un proyecto propio.

Nuestro objetivo es asegurar el éxito en el gobierno de la carrera profesional de nuestros clientes y extraer su valor para potenciar su empleabilidad. Es decir, que no sea nuestra organización quien decida por nosotros.
Con más de 13 años de experiencia, hemos ayudado a más de seiscientos profesionales de todo tipo y sectores a tomar decisiones de manera objetiva , relacionadas con su carrera profesional . Desde el asentamiento de ideas fin ns a la auténtica transición profesional.

La idea predominante es la alineación correcta de estrategias de la organización y la de cada profesional para que sean coincidentes . Cuando dejan de serlo , hay que ser capaz de tomar decisiones de manera objetiva y que redunde en beneficio de ambos.

Por todo ello, igualmente ayudamos a la organización en diversos ámbitos :
• Outplacement : ayudamos a la recolocación en el mercado de aquellas personas que han dejado de ser útiles a la organización.
• Identificación y selección de profesionales.
• Cursos de formación en la empresa
de habilidades directivas.
• Plan de acompañamiento social: en casos de ERE se ofrecer alternativas profesionales a las personas despedidas.

 

¿Recasens & Ros , ayuda a cambiar de empresa ?

Totalmente, aunque sea de manera indirecta. Ayudamos a las personas a gestionar sus carreras profesionales ya potenciar su empleabilidad. Si este proceso supone activar el cambio, damos soporte y acompañamos al interesado. Todo ello redunda en la generación de alternativas profesionales . Esto se aplica al cambio de trabajo o de sector.

¿Cómo lo consigue?
Recasens & Ros acumula experiencia de todos sus clientes y ha elaborado una metodología propia y genuina. Aplicada de forma sistemática, con orden y constancia, genera, sin duda , alternativas profesionales . Además, las nuevas tecnologías nos permiten acceder a clientes sin proximidad geográfica ca , con resultados igualmente satisfactorios .

Por otra parte, sus socios mantienen una importante labor docente en diversas escuelas de negocio, de manera que su experiencia se enriquecen y se adapta a la realidad actual con las aportaciones de los componentes de cada curso . Nuestros cursos son muy valorados para nuestra labor de formación en la empresa en diferentes organizaciones .

¿Por lo tanto, es una empresa de selección ?
 No exactamente, aunque cada vez más empresas confían en nosotros para efectuar este servicio. Sin un esfuerzo de reflexión previo sobre lo que nos resulta más adecuado en el ámbito laboral , corremos el peligro de recalar
en una posición y / o empresa que nos genere insatisfacción . Nuestro servicio intenta evitar esta problemática. Una vez hemos sabido identificar nuestro valor profesional , es fácil tomar la decisión que más nos convenga .

¿Qué es la recolocación o outplacement ?
En algunos casos , personas que han sido útiles para la organización durante un tiempo dejan de serlo debido a situaciones sobrevenidas o de falta de competencias que son decisivas . La organización agradece los servicios prestados haciendo frente a los costes de la recolocación de estas personas . En este caso, por tanto , la organización se hace cargo de los gastos .

NUESTRO VALOR AÑADIDO ES AYUDAR A LAS PERSONAS A COGER UN NUEVO IMPULSO EN SU CARRERA PROFESIONAL .
HACER QUE SE VUELVAN A ILUSIONAR  CON NUEVOS RETOS

.
¿Recasens & Ros se desentienden de la persona una vez re colocada ?
En absoluto . Nuestro gabinete está permanentemente abierto a todos nuestros clientes actuales y pasados ??, de manera que a menudo nos convertimos en auténticos coadyuvantes de nuestros clientes para tomar nuevas decisiones profesionales en su trayectoria .

¿Es muy caro ?
Nos ajustamos a todos los presupuestos . La primera consulta es gratuita , ya partir de un número determinado de visitas , el precio es invariable . La atención individualizada es nuestro elemento diferenciador : cada persona tiene un problema y requiere una solución . Dada nuestra estructura , ofrecemos unos servicios muy competitivos y adaptables a todo tipo de personas y presupuestos

Guillem Recasens
SOCIO DIRECTOR
Recasens y Ros
Gran Vía Cortes catalanas 529, 1 º 2 ª ( cant. Urgell )
08011 Barcelona
Tel . +34 93 452 16 14
Tel . directo +34 93 452 16 37
Mov . +34 659 54 24 52
Info@recasens-ros.com
www.recasens – ros.com

 

¿Sabemos qué es y qué hace un asesor de carreras profesionales?

¿OTRO ASESOR QUE VENDE HUMO?

 

Un asesor de carreras profesionales es el profesional que aparece en los momentos en que notamos síntomas de dificultades en nuestro trabajo, y asesora para superarlas satisfactoriamente. Por ello, su servicio está principalmente destinado a aquellas personas que tienen aspiraciones profesionales de crecer  en su trabajo o de crecer profesionalmente.

Cuando las expectativas profesionales de una persona se ven dificultades, piensa en quién les puede ayudar. Y acuden a amigos, parientes, familia, los que, con la mayor voluntad, les quieren ayudar… PERO NO SABEN CÓMO HACERLO.

Desde la persona que está estancada en su trabajo, hasta la persona que desea cambiar de trabajo o la persona que ya ha sido despedida y no sabe cómo salir de una situación desconocida y agobiante, la figura del asesor de carrera aparece como el profesional que ayuda a superar estas situaciones, PORQUE SABE CÓMO HACERLO.

Otras situaciones en que actúa el asesor de carreras es en relación con las organizaciones. Se trata de los procesos de outplacement o Planes de Acompañamiento Social (en caso de ERES). Y dado que sabe recolocar, también sabe hacer selección de personal.

 

18dEk6u

El mayor éxito de este profesional radica en conseguir que con su asesoramiento la persona se recoloca en plazo breve de tiempo. Igualmente, reflexiona con el cliente en salidas a una situación no muy halagüeña. Sin duda es muy gratificante el hecho de que gracias a unas herramientas y un plan de trabajo elaborado y sistemático, el cliente consigue sobreponerse y reposicionarse exitosamente en el mercado de trabajo.

Otra tipología de cliente es aquél que presiente que su situación  profesional es frágil  o pendiente de un hilo y desea saber cuál es su valor profesional real y no imaginario, es decir, basado en expectativas poco realista o palabras de ánimo de amigos, para ser capaz de visionar y encontrar una posición que le satisfaga en el mercado de trabajo. De nuevo el asesor de carreras ofrece una visión realista para el cliente.

Guillem Recasens

Recasens&Ros